Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Grenco-terrein
Grenco-terrein
Dit terrein is gelegen aan de rand van Boschveld en wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een innovatiedistrict. De planvisie voor dit gebied is in de gemeenteraad vastgesteld. D66 is ervan overtuigd dat een goed ontwikkeld kantoren- en bedrijventerrein op deze locatie ondernemers én arbeidskrachten naar ’s-Hertogenbosch trekt.
Thema
Stedelijke transformatie

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/10/07/het-grenco-terrein-een-nieuw-visitekaartje-voor-onze-stad/.

Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com