Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Gratis bewaakte fietsenstalling Centrum Rosmalen
Gratis bewaakte fietsenstalling Centrum Rosmalen
Gratis bewaakte fietsenstalling Centrum Rosmalen
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Met het opleveren van het nieuwe centrumplan in 2018 heeft Rosmalen eindelijk een volwaardig centrum. In dit centrum ontbreekt een gratis bewaakte fietsenstalling, zoals er in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch meerdere zijn. D66 wil dat daar verandering in komt en wil onder meer een gratis bewaakte fietsenstalling in Rosmalen.

Bij het Station Rosmalen wordt de fietsenstalling in 2022, op basis van een motie van D66 uit 2017, met 250 fietsenstallingsplekken uitgebreid. Ook komt er meer plaats voor scoorters en brommers. De extra plekken komen zowel aan de noord- en zuidzijde van het station.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com