Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Goed verhuurderschap
Goed verhuurderschap
“Schimmel. Kapotte toiletten, keukens en verwarmingen. Lekkages. In sommige studentenhuizen is meer kapot dan heel. Dat is niet alleen vervelend, maar soms ook onveilig en ongezond.” Deze tekst komt uit dit filmpje van D66 waar een studentenhuis in ’s-Hertogenbosch te zien met flink wat achterstallig onderhoud en ernstige gebreken. In het filmpje is te zien hoe slecht sommige verhuurders omgaan met hun huurders. Landelijk is afgelopen week het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen, maar wat betekent dat lokaal? Als D66 ’s-Hertogenbosch hebben we hierover mondeling vragen gesteld tijdens de commissie Omgeving van 14 maart 2023.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/goed-verhuurderschap-in-onze-gemeente/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com