Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Geen kerncentrale in Brabant
Geen kerncentrale in Brabant
De wens van het huidige provinciebestuur is om een kerncentrale in Brabant te realiseren. D66 ziet dit als verspilde energie en ziet hiervoor al helemaal geen mogelijkheden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Samen met SP en GroenLinks dient D66 een motie in om geen kerncentrale mogelijk te maken in ’s-Hertogenbosch.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Energie

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/04/08/verspil-nu-geen-energie-aan-een-kerncentrale/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com