Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Faunatorens Spoorzone
Faunatorens Spoorzone
Naast het versterken van het aanwezige groen in de Spoorzone en het ontwikkelen van nieuwe groene voorzieningen is het idee ontstaan om een netwerk van faunatorens te bouwen. Deze faunatorens vormen niet alleen leefgebied voor vogels en vleermuizen, maar zijn ook een statement om biodiversiteit in de stad meer onder de aandacht te brengen. De faunatorens zullen deel gaan uitmaken van het ecologisch netwerk van stadsnatuur in de Spoorzone.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/09/04/faunatorens-in-spoorzone-investeren-in-biodiversiteit-en-natuur/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com