Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Extra woningen in Oost
Extra woningen in Oost
Op initiatief van D66 zijn de plannen voor het gebied rondom station Oost nog ambitieuzer geworden. Door hoger te bouwen worden er minimaal 300 woningen meer ontwikkeld in het gebied. Het gaat dan vooral om betaalbare woningen in de sociale huur, de sociale koop en de middenhuur.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/03/10/de-lucht-in-voor-meer-woningen-rond-station-oost/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com