Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Extra fietsenstalling station
Extra fietsenstalling station
Te veel fietsen en te weinig plek. Aan de westzijde van het station is al lang sprake van een parkeerprobleem voor de fiets. D66 kaartte dit in 2017 aan en onze motie hierover werd aangenomen. Eind 2022 zou de fietsenstalling er zijn, maar we stellen vast dat de (zichtbare) werkzaamheden nog niet zijn gestart. En dat terwijl het probleem de afgelopen jaren alleen maar urgenter is geworden. D66 wil dan ook dat er haast gemaakt wordt met de plannen voor een uitgebreide fietsenstalling aan de westzijde van het station.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/haast-maken-met-de-uitgebreide-fietsenstalling-aan-westkant-station-s-hertogenbosch/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com