Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Extra bomen in Zuid
Extra bomen in Zuid
In Zuid konden bewoners tot 1 augustus 2021 doorgeven waar ze een extra boom willen. Op 26 locaties gaat de gemeente nu aan de slag met het planten van in totaal 97 nieuwe bomen. D66 is blij dat er opvolging gegeven wordt aan de succesvolle proef in de wijk Muntel/Vliert, waar eerder dit jaar 72 bomen werden aangeplant op plekken die door bewoners zelf waren aangewezen.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

Meer informatie: https://shertogenbosch.d66.nl/2021/10/06/extra-bomen-in-zuid-samen-doorpakken/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com