Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Exploitatie Sportiom
Exploitatie Sportiom
D66 pleit voor ruimte voor verenigingen bij de nieuwe exploitatieperiode van Sportiom.
Thema
Sport
Soorten innovaties
  • Sport

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart heeft D66 ’s-Hertogenbosch ingestemd met de inhoudelijke, procesmatige en financiële uitgangspunten bij de nieuwe exploitatieperiode van het Sportiom. De nieuwe exploitant mag dan tot 2038 het Sportiom uitbaten.

“Of het werkelijk Sportiom zal blijven heten, valt te betwijfelen, maar een dergelijke sportvoorziening is essentieel voor onze gemeente”, aldus raadslis Bilal Kaya. D66 ’s-Hertogenbosch heeft echter, samen met andere partijen, haar zorgen geuit over de verhuur aan verenigingen die al jaren gebruik maken van het Sportiom. Belangrijk is dat de nieuwe exploitant rekening houdt met deze verenigingen die gebruik maken van het Sportiom. “Het kan niet de bedoeling zijn dat straks verenigingen zoals de Reddingsbrigade en JOV Flipper niet meer kunnen oefenen in het Sportiom, omdat het bijvoorbeeld te duur wordt”, aldus Kaya.

Tot slot vindt D66 dat wanneer er geen enkele exploitant zich meldt, de gemeente tijdelijke de rol als exploitant op zich moet nemen. “Niemand heeft er belang bij als op 1 januari 2019 de deuren van het Sportiom gesloten blijven”, aldus Kaya.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com