Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Energiepark Rosmalense polder
Energiepark Rosmalense polder
D66 ziet mogelijkheden voor een energiepark in de Rosmalense polder
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Energie

D66 is voorstander van windmolens binnen onze eigen gemeentegrenzen, daar waar het landschappelijk of binnen de stedelijke context inpasbaar is.
Belangrijke voorwaarden zijn dat het initiatief voor de bouw van een windmolen komt vanuit de directe omgeving, dat de inwoners en bedrijven ook mee profiteren van de opgewekte energie en er een energiegebiedsfonds komt. D66 ziet mogelijkheden voor windmolens in de Rosmalense polder.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange