Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Energiepark Rosmalense polder
Energiepark Rosmalense polder
D66 wil dat de plannen van de Duurzame Polder worden gerealiseerd met daarbij een mix tussen zon en wind waarbij ook slim wordt gekeken naar ruimtegebruik. In deze polder willen we de landbouw van de toekomst realiseren met ruimte voor de natuur.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Energie

D66 is voorstander van windmolens binnen onze eigen gemeentegrenzen, daar waar het landschappelijk of binnen de stedelijke context inpasbaar is.
Belangrijke voorwaarden zijn dat het initiatief voor de bouw van een windmolen komt vanuit de directe omgeving, dat de inwoners en bedrijven ook mee profiteren van de opgewekte energie en er een energiegebiedsfonds komt. D66 is dan ook voorstander van het realiseren van de Duurzame Polder in de Rosmalense Polder.

D66 wil dat de plannen van de Duurzame Polder worden gerealiseerd met daarbij een mix tussen zon en wind waarbij ook slim wordt gekeken naar ruimtegebruik. In deze polder willen we de landbouw van de toekomst realiseren met ruimte voor de natuur.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com