Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Steun hoge energiekosten
Steun hoge energiekosten
Sportverenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen vanaf maart 2023 een eenmalige energiecompensatie aanvragen. Het stadsbestuur stelt hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad besliste op 28 februari 2023 positief over een voorstel om dat geld te verdelen. D66 staat pal achter dit voorstel.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Energie
  • Sport

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/steun-voor-organisaties-met-hoge-energiekosten/.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com