Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Duurzame Polder
Duurzame Polder
In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken in te zetten op het realiseren van 16 windmolens in de Duurzame Polder. D66 snapt dat dit een ingrijpende verandering is voor omwonenden. Financiële participatie kan dan het verschil maken. Samen met de coalitiepartijen dienden we daarom de motie ‘De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen’ in.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/financiele-participatie-duurzame-polder/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com