Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Duurzame energie-opwekking
Duurzame energie-opwekking
Het veranderende klimaat en een toenemend energieverbruik vragen om een snelle omschakeling op duurzame energie. We staan dan ook voor een grote opgave. Daarom moet er ruimte geboden worden aan initiatieven voor duurzame energieopwekking in onze gemeente. In het buitengebied liggen vele kansen en mogelijkheden hiertoe.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Energie
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com