Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen
D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch koploper wordt in het duurzaam inkopen van producten en diensten.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie
  • Afval en vervuiling

D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch koploper wordt in het duurzaam inkopen van producten en diensten.

Daarvoor is een systematische aanpak noodzakelijk, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de nieuwe internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord inkopen (ISO 20400) of door als gemeente zich te certificeren op de CO2-Prestatieladder, naast de inzet van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen ten behoeve van beheer, openbare ruimte en afval. Ook zal de gemeente moeten gaan deelnemen aan pilots op het gebied van circulair aanbesteden en schone bevoorrading.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com