Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Duurzaam Emplina
Duurzaam Emplina
D66 wil een nog duurzamer Emplina.
Thema
Sport
Soorten innovaties
  • Energie

D66 is voorstander van duurzame en innovatieve verlichting bij o.a. sportparken. Wat D66 betreft is al het gemeentelijk vastgoed in 2022 voorzien van ledverlichting, incl de zaal- en veldverlichting van sportfaciliteiten.

Daarnaast wil D66 dat alle parkeerterreinen bij sportparken en winkelcentra worden voorzien van laadpalen. D66 realiseert zich dat de gemeente hierbij afhankelijk is van marktpartijen maar zal hiertoe zelf het initiatief nemen. Deze laadpalen mogen uiteraard alleen groene energie leveren.

Tot slot pleit D66 voor een gemeentelijke ondersteuningsregeling, aanvullend op de rijksregeling, voor de verduurzaming van sportaccommodaties. De transitie naar een CO2 -arme energievoorziening is ook voor sport-accommodaties relevant. Verduurzaming van accommodaties draagt daaraan bij. Energiebesparingsprojecten komen niet of moeilijk van de grond. Door de lange terugverdientijd is de financiering een probleem. Bovendien hebben veel sportverenigingen beperkte financiƫle armslag.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com