Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Digitale veiligheid
Digitale veiligheid
De digitale veiligheid van gemeenten staat onder druk door het sterk groeiend aantal cyberaanvallen. Tegelijkertijd volgen veel jongeren in onze gemeente een IT of een IT-gerelateerde opleiding. Daarom hebben we een motie ingediend die Bossche scholieren en studenten in staat stelt om de digitale weerbaarheid van de Bossche samenleving te vergroten. Deze motie is op 28 februari aangenomen. Het college van B en W gaat met de afhandeling van deze motie aan de slag.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Onderwijsinnovatie

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/aan-de-slag-met-het-vergroten-van-digitale-veiligheid-door-de-inzet-van-studenten/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com