Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Detailhandelsvisie
Detailhandelsvisie
In juli 2017 stelde de gemeenteraad de Detailhandelsvisie voor Vinkel en Nuland vast. In de visie zijn in beide kernen ruimhartige concentratiegebieden aangewezen voor detailhandel en voorzieningen. Dit zorgt voor sterke dorpen.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Overig

D66 is blij met de in juli 2017 vastgestelde detailhandelvisie voor Nuland en Vinkel. In de visie zijn in beide kernen ruimhartige concentratiegebieden aangewezen voor detailhandel en voorzieningen.

Raadslid Inge Visschedijk: ‘Samen met stakeholders uit beide kernen is gewerkt aan een rapport en daaruitvolgend raadsvoorstel waarin benadrukt wordt dat maatwerk en flexibiliteit belangrijk zijn voor elk initiatief op het gebied van detailhandel dat zich aandient in een van deze kernen. Een minimum aan woningbouw, detailhandel en voorzieningen moeten de leefbaarheid op peil houden. Zodra een van deze facetten achterblijft in ontwikkeling of wegvalt, is dat nadelig voor de aantrekkelijkheid van Vinkel en Nuland.’

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com