Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Design Museum Den Bosch
Design Museum Den Bosch
D66 juicht de verhuizing van het Design Museum naar de Citadelhof toe. Ze is voor de toekomst van het Design Museum in de Bossche Stadsdelta.
Thema
Cultuur
Soorten innovaties
  • Cultuur

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/d66-voorstander-van-nieuwe-locatie-design-museum/ en https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/gemeenteraad-stemt-in-met-nieuw-design-museum-in-bossche-stadsdelta/.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com