Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

De Pelgrimsche Hoeve
De Pelgrimsche Hoeve
De afgelopen bestuursperiode is na vele jaren van stilstand eindelijk weer de woningbouw in Nuland van de grond gekomen. D66 wil dat de uitbreidingswijk De Pelgrimsche Hoeve wordt afgebouwd met voldoende starterswoningen en ruimte voor zelfbouw, om de leefbaarheid in Nuland op peil te houden.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving

Ondanks deze inbreidingsprojecten is uitbreiding in De Groote Wielen, Meerendonk, De Vinkelse Slagen, Haverleij en De Pelgrimsche Hoeve in Nuland noodzakelijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van de wijken en dorpen. Zowel de in- als uitbreidingslocaties moeten zodanig ontworpen en gebouwd worden dat deze locaties gereed zijn voor wat nĂ  de energietransitie nodig is, klimaatadaptief en ontworpen naar de nieuwe mobiliteitsvraagstukken.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com