Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

De Diezemonding
De Diezemonding
Tot en met 2022 wordt voor 7,7 miljoen euro geïnvesteerd in de groenblauwe structuur rondom 's-Hertogenbosch. In De Diezemonding wordt ook fors geïnvesteerd in de natuurontwikkeling, o.a. door het een meer open gebied te maken en voormalig agrarische gronden om te vormen tot natuur.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

De Diezemonding ligt tussen Maaspoort, Orthen en Engelen en wordt ook wel het groene hart wordt genoemd. Het gebied heeft een oppervlakte van 300 hectare en bestaat uit vier deelgebieden (Ertveldpolder, Dieskant, Henriëttewaard en Fort Crevecoeur). De Diezemonding grenst aan de zuidkant aan de Ertveldplas en aan de noordkant aan de Maas.

De belangrijkste functie van het gebied is waterafvoer. Water van de Aa en de Dommel – en daarmee de hele afwatering van Midden- en Oost-Brabant – stroomt via de Stadsdommel en de Binnendieze naar de Diezemonding. Ook voor flora en fauna is in het gebied een belangrijke rol weggelegd. Ecologisch gezien vormt de Diezemonding een schakel tussen de Maas en de Brabantse beekdalen. Er komt karakteristieke flora en fauna voor, met name moerasvogels, libellen en amfibieën. Oever- en watergebonden vegetaties zijn eveneens in het gebied te vinden.

De Diezemonding is een bezoek meer dan waard. Op de dijken, bij wielen en uiterwaarden is het fijn recreëren. Maar ook cultuurhistorisch heeft het gebied veel te bieden. Breng eens een bezoek aan Fort Crevecoeur, dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog als schans gesticht was door het staatse leger om de scheepsvaart op de Dieze te controleren.

 

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com