Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Coronasteun cultuur
Coronasteun cultuur
Culturele instellingen zijn door corona noodgedwongen (grotendeels) gesloten en de schade is dus groot. In aanvulling op de vorige steunmaatregelen voor een aantal culturele instellingen volgt nu een volgend pakket van ruim een half miljoen euro. Wat onze fractie betreft een belangrijke en noodzakelijke steun in de rug voor onze Cultuurstad van het Zuiden. Als D66 houden we ook contact met de culturele sector om te kijken hoe het gaat en in hoeverre we kunnen helpen. Dat blijven we doen.
Thema
Cultuur
Soorten innovaties
  • Cultuur

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/12/04/extra-steun-voor-onze-cultuurstad-van-het-zuiden/.

Oorsprong van het idee
  • Anders
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com