Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Capaciteit van de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad uitbreiden
Capaciteit van de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad uitbreiden
D66 wil de capaciteit van de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad uitbreiden. Bewoners en bezoekers worden hiermee uitgenodigd om vaker de fiets te pakken om van en naar de binnenstad te gaan.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Transport en mobiliteit

D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2021 Fietsgemeente van het jaar wordt. Om deze ambitie te behalen zijn forse investeringen nodig in fietsvoorzieningen, fietspaden en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Een van de maatregelen die D66 hiervoor wil nemen in de komende jaren is het uitbreiden van de capaciteit van de gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad. Bewoners en bezoekers worden hiermee uitgenodigd om vaker de fiets te pakken om van en naar de binnenstad te gaan.

 

 

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com