Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bruisende Sluiswachterskade
Bruisende Sluiswachterskade
Het oude sluiswachtershuis bevindt zich in een omgeving met veel kansen: de Sluiswachterskade. In dit gebied ontwikkelt het Zuid-Willemspark zich. Het wordt een aantrekkelijke en levendige plek aan het water, waar reuring kan ontstaan en die meerwaarde biedt voor de buurt. D66 is verheugd dat er een kleinschalige stadscamping komt.
Thema
Cultuur
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Cultuur

Meer informatie: https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/op-naar-een-bruisende-sluiswachterskade/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com