Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Groene en autoluwe binnenstad
Groene en autoluwe binnenstad
Steden die autoluw worden en vergroenen hebben de toekomst. D66 wil daarom dat er op meer plekken in de brede binnenstad wordt ingezet op vergroening en autoluw maken. Want deze tijd vraagt om scherpe keuzes. Om het kloppende economische hart van de stad sterk uit de crisis te laten komen. De keuze voor een groen en klimaatbestendig stadshart is er daar één van.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Transport en mobiliteit

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/03/04/een-groene-en-autoluwere-binnenstad/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com