Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bossche Stadsdelta
Bossche Stadsdelta
Er zit tempo in de plannen voor de Bossche Stadsdelta. Dat zien we als D66-fractie graag. Met het plan om zo’n 350 nieuwe woningen meer te bouwen dan oorspronkelijk het idee was, gaan de plannen voor de Bossche Stadsdelta binnenkort naar de gemeenteraad. Ook is er meer ruimte voor cultuur, werken, ontspanning en horeca.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Cultuur

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/meer-woningen-en-cultuur-in-de-bossche-stadsdelta/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com