Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bossche Stadsdelta
Bossche Stadsdelta
In de Kop van ’t Zand en de Orthenpoort-Zuid gaat het gebeuren. Op de plek waar de Dommel, Zuid-Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, ontstaat vanaf 2025 een Bossche Stadsdelta. En even verderop ontstaat op het voormalig EKP-terrein een levendig, stedelijk woongebied met aandacht voor groen en duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Als D66 zijn we blij met deze ‘Bossche mix’, met de hoogbouw- en duurzaamheidsambities én met de aandacht voor kwaliteit en bewonersparticipatie die we zien in de plannen bij de invulling van dit gebied.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Cultuur

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/06/11/de-bossche-stadsdelta/ en https://shertogenbosch.d66.nl/2020/11/06/mooie-stap-op-weg-naar-de-bossche-stadsdelta/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange