Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Boschveldtuin
Boschveldtuin
In 2016 kreeg de Boschveldtuin een permanente plek midden in het Groene Hart van Boschveld.
Thema
Wijk- en Dorpsbudget
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

In het hart van de wijk Boschveld, ‘s-Hertogenbosch, ligt de Boschveldtuin. Een groene ontmoetingsplek en buurtmoestuin. Buurtbewoners kunnen er zelf bloemen, planten, kruiden en groenten zaden, kweken en ruilen. Het initiatief speelt een centrale rol binnen de buurt, bewoners kunnen elkaar ontmoeten, leren kennen en een bijdrage leveren aan de natuur in de wijk.

 

 

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com