Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bosch Burgerberraad
Bosch Burgerberraad
Op initiatief van D66, PvdA, SP en GroenLinks start in de volgende raadsperiode een experiment met het burgerberaad. Een groep gelote inwoners gaat dan over een grote maatschappelijke opgave aanbevelingen doen aan de gemeenteraad. Dit is een van de maatregelen uit een aangenomen motie om de lokale democratie van ’s-Hertogenbosch te versterken.
Thema
Inwonersparticipatie
Soorten innovaties
  • Inwonersparticipatie

Meer informatie: https://shertogenbosch.d66.nl/2021/06/17/tijd-voor-een-bosch-burgerberaad/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com