Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bevoorradingssyteem
Bevoorradingssyteem
Een duurzaam, emissieloos bevoorradingssysteem dat horeca en ondernemers in de binnenstad en het centrum van Rosmalen bevoorraadt.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Meer informatie vind je in het bestuursakkoord 2018-2022.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com