Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bereikbaarheid verbeteren
Bereikbaarheid verbeteren
D66 wil de ontsluiting van de oostelijke gemeentedelen verbeteren. De Oostelijke Landweg speelt een belangrijke rol voor de ontsluiting van het oostelijke deel in de richting van de A59.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

De verbindingswegen naar Nuland, De Kruisstraat, Engelen, Bokhoven, De Groote Wielen en delen van Rosmalen lopen in de spits vast. Belangrijke uitgangspunten zijn daarom de verbetering van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in en rondom Rosmalen. De Oostelijke Landweg speelt een belangrijke rol voor de ontsluiting van het oostelijke deel in de richting van de A59. Voor de verbinding naar het westelijke deel moeten andere opties bekeken worden zoals het verbeteren van het knooppunt bij Empel, de aansluiting op de A2/A59 en de doorstroming van en naar de Bruistensingel.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com