Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Beleidsvisie Wmo
Beleidsvisie Wmo
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt over het gemeentelijke beleid voor maatschappelijke ondersteuning. Deze week stond dit plan – de Beleidsvisie Maatschappelijke Ondersteuning – op de agenda. Extra actueel in een periode dat het coronavirus een grote impact heeft op het dagelijks leven van ons allemaal. D66 is blij met de nieuwe lokale visie, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen.
Thema
Zorg
Soorten innovaties
  • Zorg

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/02/04/beleidsvisie-maatschappelijke-ondersteuning/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com