Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Behoud huisartsenzorg op Zuid
Behoud huisartsenzorg op Zuid
Op de huidige locatie van de huisartsenpraktijk is de ruimtegebrek groot. De locatie Chopinstraat 10 is in beeld, maar het proces daarnaartoe verloopt stroef. De D66-fractie spoort het college van B en W daarom aan om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Het behoud van goed toegankelijke eerstelijnszorg in de wijk Zuid is namelijk van groot belang voor D66.
Thema
Zorg
Soorten innovaties
  • Zorg

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/12/02/zorgen-over-huisartsenzorg-op-zuid/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com