Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Aardgasvrije wijken (o.a. 't Zand)
Aardgasvrije wijken (o.a. 't Zand)
Vijf buurten van start met traject naar aardgasvrij: ’t Zand, Zuid, Sparrenburg, Buitenpepers en Hintham. Bovendien is ‘s-Hertogenbosch 1 van de 19 gemeenten die een rijksbijdrage van 5,4 miljoen krijgt voor de proeftuin aardgasvrij. In de proeftuin wordt in een deel van ’t Zand kennis en ervaring opgedaan om haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het plan werd onder meer gewaardeerd door de aanpak van én met bewoners en de stap-voor-stap opschaling.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie

Meer informatie via https://www.s-hertogenbosch.nl/aardgasvrij.html, https://shertogenbosch.d66.nl/2020/12/02/samen-op-weg-naar-een-duurzaam-s-hertogenbosch/ en https://shertogenbosch.d66.nl/2020/10/26/subsidie-aardgasvrije-wijk-t-zand-is-binnen/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com