Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Aanvalsplan Groene Daken
Aanvalsplan Groene Daken
Op initiatief van D66 is de gemeente ’s-Hertogenbosch de aanval begonnen op alle platte daken en versteende tuinen! Vergroening van al deze versteende oppervlakten staat de komende jaren centraal, dankzij het 'Aanvalsplan Groene Daken' van D66 waarin allerlei subsidies voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen om platte daken te vergroenen. Bewoners van de Ackersdijckstraat legden 150 m2 groen dak aan in 2017.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Energie

Op initiatief van D66 is de gemeente ’s-Hertogenbosch de aanval begonnen op alle platte daken en versteende tuinen! Vergroening van al deze versteende oppervlakten staat de komende jaren centraal, dankzij het ‘Aanvalsplan Groene Daken’ van D66 waarin allerlei subsidies voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen om platte daken te vergroenen. Bewoners van de Ackersdijckstraat legden 150 m2 groen dak aan in 2017.

Dat er goed gebruik van wordt gemaakt blijkt wel in de Ackersdijckstraat waar bewoners in 2017 bij 15 woningen groene daken aan hebben gelegd. Inwoners van 15 huizen namen er gezamenlijk het initiatief om 150 m2 planten te laten aanleggen. Dit gebeurde met subsidie van gemeente ’s-Hertogenbosch en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds, een samenwerking van het Prins Bernhard Cultuurfonds, provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen, die de aanleg van meer groene daken stimuleren.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com