Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Aandacht voor zwerfafval
Aandacht voor zwerfafval
De hoeveelheid restafval per inwoner is de afgelopen jaren fors teruggebracht in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Om de hoeveelheid restafval nog verder terug te dringen is er behoefte aan nieuw beleid. Dat beleid komt terug in de Afvalvisie 2020. D66 is positief over deze Afvalvisie en steunt het raadsvoorstel dan ook, maar vraagt wel aandacht voor de aanpak van zwerfafval.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Afval en vervuiling

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/10/06/afvalvisie-2020-meer-aandacht-voor-zwerfafval/.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com