Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Aanpak winkelstrip Churchilllaan
Aanpak winkelstrip Churchilllaan
D66 wil een actieve gezamenlijke aanpak vanuit de gemeente samen met pandeigenaren om verloederende of verrommelde winkelcentra en winkelstrips aan te pakken. Keuzes om winkelstrips te transformeren naar woningen gaat D66 niet uit de weg, zoals mogelijk ook op de Churchillaan.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

D66 wil een actieve aanpak vanuit de gemeente op verloederende of verrommelde winkelcentra en winkelstrips. Door een gezamenlijke aanpak met winkeliers, pandeigenaren en bewoners krijgen deze plekken weer een nodige kwaliteitsimpuls. Maar ook keuzes om winkelstrips te transformeren naar woningen gaat D66 niet uit de weg, zoals mogelijk op de Churchillaan.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com