Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Aanpak dak- en thuislozen
Aanpak dak- en thuislozen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorig jaar dat het aantal daklozen in Nederland in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld was naar bijna 40.000. Wij zien op straat en krijgen signalen uit de stad dat ook in ’s-Hertogenbosch het aantal daklozen in die periode sterk is toegenomen. De fractie van D66 heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanpak van de toename van dak- en thuislozen in onze gemeente.
Thema
Diversiteit
Soorten innovaties
  • Zorg

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/10/14/zorgen-over-aanpak-toename-dak-en-thuislozen/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com