Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Aanpak taalachterstanden
D66 Onderwijstour
Aanpak taalachterstanden
D66 wil dat taalachterstanden bij vluchtelingen met een verblijfstatus, zogenaamde statushouders, worden aangepakt. Door de coronamaatregelen holt het taalniveau onder hen achteruit. ’s-Hertogenbosch heeft daarnaast een achterstand bij het huisvesten van statushouders. Dat baart de partij zorgen en zij vraagt het college van B en W daarom nu om actie. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente in de actiemodus zit. Dat betekent: extra inzet op het bieden van taalles en begeleiding naar werk, als ook de begeleiding van statushouders naar een passende woning binnen een redelijke termijn.
Thema
Diversiteit
Soorten innovaties
  • Zorg

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/03/15/aanpak-taalachterstanden-en-huisvesting-nieuwkomers/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com