Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Aanpak overlast 't Zand
Aanpak overlast 't Zand
Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen jaren ook in ’s-Hertogenbosch fors toegenomen. De D66-fractie vroeg hier eerder al aandacht voor. D66 is blij dat er nu vanuit de gemeente maatregelen volgen om enerzijds overlast in ’t Zand tegen te gaan en anderzijds hulp te bieden aan daklozen in het gebied.
Thema
Zorg
Soorten innovaties
  • Zorg

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/03/02/tegengaan-overlast-in-t-zand/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com