Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

11 woningen
11 woningen
Aan de Spoorstraat komt op het perceel waar in het verleden een bouwonderneming zat 11 woningen. De gemeenteraad moet in de komende raadsperiode het bestemminsplan hiervoor vaststellen. D66 staat positief tegenover woningbouw op deze locatie.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Aan de Spoorstraat komt op het perceel waar in het verleden een bouwonderneming zat 11 woningen. De gemeenteraad moet in de komende raadsperiode het bestemminsplan hiervoor vaststellen. D66 staat positief tegenover woningbouw op deze locatie.

Oorsprong van het idee
  • Anders
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com